Farma fotowoltaiczna: czym jest, elementy i rodzaje

Nie ulega wątpliwości, że energia słoneczna ma coraz większe znaczenie w naszym codziennym życiu. W związku z tym znaczeniem poszukuje się bardziej efektywnych sposobów wykorzystania energii słonecznej. Jednym z nich jest farma fotowoltaiczna, zwana również parkiem słonecznym.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to duży zbiór fotowoltaicznych paneli słonecznych, które absorbują energię słoneczną, przetwarzają ją na energię elektryczną i przesyłają do sieci w celu dystrybucji i konsumpcji. Mogą one wytwarzać duże ilości energii, co pozwala na zasilanie przemysłu i obszarów mieszkalnych.

Wspomniane parki fotowoltaiczne to wielkoskalowe instalacje solarne, które zazwyczaj montowane są na ziemi lub na wodzie, a nie na dachach. Składają się one z dużej liczby połączonych ze sobą paneli słonecznych i dlatego wymagają kilku falowników, transformatorów i sterowni.

Elementy fotowoltaicznego parku słonecznego

Poza oceną terenu, na którym będzie miała miejsce budowa instalacji, farma fotowoltaiczna składa się z następujących elementów, które nie różnią się znacznie od tych, które dotyczą instalacji fotowoltaicznej dla osób fizycznych.

  • Panele fotowoltaiczne. Szacuje się, że mogą wyprodukować 1 megawat na każde 2 hektary ziemi.
  • Konstrukcje montażowe i trackery słoneczne. Pozwalają one na śledzenie słońca i optymalne położenie paneli przez cały czas.
    Stacje transformatorowe. Jeśli w pobliżu farmy fotowoltaicznej znajduje się stacja średniego napięcia z dystrybutorem energii elektrycznej, to można z niej krozystać. W przeciwnym razie konieczne jest przekształcenie na wysokie napięcie w celu rozprowadzenia prądu przez sieć.
  • Falowniki. Są one odpowiedzialne za przekształcanie prądu stałego w prąd zmienny, aby można było z niego korzystać.
    Okablowanie i wyposażenie elektryczne. Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania farmy.

Rodzaje farm fotowoltaicznych

W zależności od wielkości, farmy możemy pogrupować na dwa rodzaje.

Wielkoskalowe farmy

Mamy tu na myśli te farmy, które zajmują ogromne obszary ziemi i w których panele słoneczne sięgają poza horyzont. W tych instalacjach znajdują się tysiące paneli słonecznych, które absorbują energię słoneczną, przetwarzają ją i dystrybuują do sieci elektrycznej. Na ogół instalacje te mają umowy o zakup energii, w ramach których przedsiębiorstwa energetyczne kupują nadwyżki energii. Taka farma została ostatnio zbudowana w Nisku. Szczegóły: https://www.podkarpacki.pl/kolejna-duza-farma-fotowoltaiczna-na-podkarpaciu-tym-razem-w-nisku

Wspólnotowe parki słoneczne

Są to instalacje fotowoltaiczne na mniejszą skalę, dla wspólnot sąsiedzkich na osiedlach mieszkaniowych lub firm. Panele słoneczne instaluje się na dużym, otwartym terenie, gdzie otrzymują maksymalną ekspozycję na światło słoneczne.